Goudse Modelvliegclub


Eerstvolgend evenement: Snertcup Zondag 14 december

De Goudse Modelvliegclub is de organisatie op het gebied van Modelvliegen in de regio "Midden Holland".
Ons terrein is gelegen in het Bentwoud, dat zich uitstrekt van Zoetermeer tot Waddinxveen.
Het adres is  Hoogeveenseweg  91 in Waddinxveen

De vereniging is opgericht in 1976 en bestaat dus meer dan 38 jaar..

Wilt u onze activiteiten bekijken, klik dan op een van onderstaande links . . .

GMVC op TVWest    Dawn Patrol 2011   Dawn Patrol 2014

Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten:

Henny van Loon (Voorzitter)
Piet Plomp (Secretaris en vice voorzitter)
Frits Schweinsberg (Penningmeester)
Jan Henneken (Clubhuis)
Patrick Hoogeveen (Materiaal en veldcommissie)
Jacob Zonneveld (Veiligheid- en Barcommissie)
Ronald von Aken (Maaicommissie)

 

De club heeft momenteel ongeveer 180 leden.
Nieuwe leden hebben gedurende 1 jaar de de status van aspirant lid.
Deze leden mogen alleen op de woensdag, zaterdag en zondagmiddag vliegen.

Het modelvliegen kan, behalve op zondagochtend, tot 21.00 uur onbeperkt worden beoefend binnen de richtlijnen die de RLD (Rijksluchtvaartdienst) voor modelvliegen heeft gesteld. 
Voor (verbrandings)motorvliegtuigen gelden wel enkele beperkingen. Het maximum aantal dat daarvan in de lucht mag zijn bedraagt drie.
Dit alles binnen de richtlijnen zoals vermeld in het terreinreglement.

Het maximale geluidsniveau dat enig vliegtuig mag produceren bedraagt 89 dBA op 3 meter afstand.
Voor het vliegen op ons veld is een modelvliegbrevet en een passende verzekering verplicht.

Op de zaterdagochtend vinden veelal activiteiten plaats zoals instructie- en brevetvliegen, kunstvlucht training en maaien. 
U wordt vriendelijk verzocht ten tijde hiervan niet te vliegen.

Het veld leent zich minder voor 3-D Helikoptervliegen.
Daarvoor hebben wij een aparte locatie gereserveerd.

Ons Secretariaatsadres luidt: 
Stoelmatter 246
2401 HJ Alphen aan den Rijn
tel. 0624 200577 

EVENEMENTEN

Verslag Aktiedag voorjaar 2014
Foto verslag HomeBuild-In
Foto verslag Dawn Patrol 2014

Komende Evenementen:

14 december 2014:             Snertcup
7  januari 2015:                    Algemene Ledenvergadering

Elke woensdag vanaf 20.00 uur: Clubavond in ons clubhuis "de Keet"

De GMVC is ook op de sociale media aktief:

Follow@gmvc1

Facebook

Opzegging van het lidmaatschap kan door een mail te verzenden aan het sectretariaat
Copyright 1996
This Home Page was created with WebEdit, Monday 8 July 1996
Most recent revision 25-nov-2014