Historie

Birds of feather flock together (soort zoekt soort)

In het begin van de jaren 70 waren er in en rond Gouda wel enthousiaste modelvliegers, maar was er geen vereniging met een veld. Iedereen vloog maar waar hij een mogelijkheid zag, al dan niet met toestemming van de grondeigenaar. Zo was er de modelvlieger Peter Britting die rond 1974 van een boer aan de J.C. Hoogendoornlaan bij Zwammerdam toestemming had gekregen om op diens land te vliegen. Dit werd ontdekt door modelvliegers uit Gouda, die er ook kwamen vliegen. Er ontstond een groepje enthousiastelingen, dat op zijn beurt weer nieuwsgierig publiek aantrok. Toen alle drukte de boer wat te gortig werd, moest het groepje naar een andere locatie op zoek.

Als een stel trekvogels streken de modelvliegers steeds ergens rond Gouda neer op een sappig ogend stukje groen. Om er na korte tijd weer door bromsnor verjaagd te worden. Zo zijn er Gouwenaars die zich menen te herinneren de vreemde vogels gespot te hebben in het Groenhovenpark en bij de Julianasluizen.

Oprichting van de vereniging

In de periode van het vliegen aan de J.C. Hoogendoornlaan voegden zich steeds meer modelvliegers bij de groep. De vliegers besloten om een vereniging op te richten. Omdat de meeste vliegers uit Gouda kwamen, werd Gouda als administratieve vestigingsplaats gekozen en werd de naam "Goudse Modelvliegclub" gekozen. De formele oprichting vond plaats bij een Goudse notaris op 16 november 1976. Henny van Loon werd de eerste voorzitter en is dat tot maar liefst 2017 gebleven. Naast Henny en Peter behoorden ook Hans Schweinsberg, Marcel de Rijk, Henk van Gangelen en Willem de Bruin tot de initiatiefnemers en bestuursleden van het eerste uur.

De vereniging bloeit op aan de Katjesweg

Dankzij de welwillendheid van een boer kon de GMVC in 1984 gaan vliegen achter het zwembad aan de Katjesweg bij Hazerswoude-dorp. Het was een ruw terrein met geitenkeutels, maar iets was beter dan niets. De club mocht er een mobiele schaftkeet plaatsen die als clubhuis diende. Later kon het naastgelegen veld worden gehuurd, dat geëgaliseerd en gemaaid mocht worden. Het was nu voor het eerst mogelijk om op te stijgen en te landen zoals een echt vliegtuig dat doet. Ook konden er nu vliegevenementen met gastvliegers van collega-clubs worden georganiseerd. Daarmee was de GMVC een volwaardige club geworden in modelvliegend Nederland.

Regen en zonneschijn

Door de sluiting van een drietal andere modelvliegvelden in de regio had de GMVC een flinke ledenaanwas. Mede daardoor werd de belasting voor de omgeving te groot en werden de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) in het nadeel van de GMVC aangepast. Eind 1989 moesten de vliegers opnieuw het veld ruimen. Pas in 1991 vond de GMVC weer een nieuwe locatie: aan de Hoogeveenseweg tussen Boskoop en Benthuizen. Ook dit keer dankzij een sympathieke gepensioneerde boer.

Ze vlogen nog lang en gelukkig

De huidige locatie is nog steeds die aan de Hoogeveenseweg. In 2013 kreeg de locatie een postcode en huisnummer (2741 WG nr. 91). Het gebied heeft een recreatieve bestemming gekregen en de boeren zijn uitgekocht door Staatsbosbeheer. Dankzij de professionele samenwerking tussen het bestuur en de overheden kon er een clubhuis worden neergezet en is er in 2014 een contract met de verhuurder (Staatsbosbeheer) gesloten waarmee de locatie voor lange tijd is zekergesteld.


Foto's uit de oude doos