Over modelvliegclub GMVC

GMVC staat voor Goudse Modelvliegclub. Hoewel de vereniging ooit in Gouda is opgericht, zijn wij al lange tijd regionaal georiënteerd en niet meer specifiek aan Gouda gebonden. Omdat de afkorting GMVC een begrip is geworden, gebruiken wij deze nog steeds als naam, maar schrijven deze niet meer voluit.

Wie wij zijn

De GMVC is een regionale modelvliegsportvereniging in het Groene Hart van Zuid-Holland. Wij beschikken over een vliegveldje met een clubhuis aan de noord-oostelijke rand van het recreatiegebied Bentwoud, op het grondgebied van Waddinxveen, even buiten Boskoop. De vereniging is opgericht in 1976 en telt momenteel 200+ leden. Daarmee behoren wij tot de grotere modelvliegsportverenigingen van Nederland. Onze leden:

 • komen uit vrijwel alle dorpen en steden binnen een straal van ongeveer 35 km rond onze vestigingsplaats;
 • zijn van alle leeftijden tussen ongeveer 12 en 80 jaar;
 • hebben uiteenlopende beroepen en opleidingen, zowel technisch als niet-technisch;
 • zijn voornamelijk mannen, maar ook enkele vrouwen;
 • hebben veelal een passie voor techniek en luchtvaart.

In vergelijking met andere sportverenigingen is het ledenaantal bescheiden, maar voor een modelvliegsportvereniging is het ledenaantal fors. Dit hangt samen met de capaciteit van een modelvliegveld.

Kenmerkend voor onze vereniging is de grote vaste kern van enthousiaste actieve leden. Omdat ieder beschikt over zijn eigen specifieke kennis en vaardigheden, en velen bereid zijn deze voor de vereniging in te zetten, beschikken wij over goede voorzieningen en zijn zaken goed geregeld.

Wat wij doen

Onze leden bouwen en onderhouden thuis radiografisch bestuurbare modellen van vliegtuigen en helikopters en vliegen daarmee op het clubveld. Dit is de belangrijkste overeenkomst, want verder is de diversiteit onder de leden groot. Er zijn leden:

 • die liever vliegen dan bouwen, of juist andersom;
 • die zweren bij voortstuwing door een elektromotor, of juist streven naar een realistisch pruttelende verbrandingsmotor;
 • die een voorliefde hebben voor oldtimers, of juist Warbirds, acrobatische vliegtuigen, racevliegtuigen, zweefvliegtuigen, helikopters, multikopters (´drones´) of experimentele fantasiemodellen;
 • die recreatief vliegen, of die intensief trainen voor nationale en internationale wedstrijden in het vliegen van acrobatische figuren of pylonraces.

Onze vereniging biedt de leden een goede en gezellige locatie om de modelvliegsport te beoefenen, om van elkaar te leren, om waardering van elkaar te ontvangen en om met elkaar activiteiten te ontplooien. De vereniging voorziet daarmee uiteraard ook in een sociale functie. De sfeer is kameraadschappelijk.

Wil je een keer komen kijken, dan kun je het best komen op een zaterdagmiddag of zondagmiddag, als het droog is en niet al te hard waait. De kans is dan het grootst dat er veel verschillende modellen te zien zijn.

Twee belangrijke functies

In het bijzonder onderstrepen wij twee belangrijke functies van onze vereniging:

 • Het in goede, en daarmee veilige, banen leiden van modelvliegactiviteiten.
  Modelvliegtuigen zijn in Nederland vrijelijk te koop zonder dat de koper hoeft aan te tonen dat hij beschikt over vliegervaring of zich laat bijstaan door een instructeur. Als iedereen zomaar her en der binnen onze dichtbevolkte Randstad zou gaan vliegen ('wildvliegen'), zou dat tot overlast en ongelukken leiden. Het is dus beter dat het modelvliegen zich beperkt tot goed georganiseerde modelvliegvelden.
 • Het stimuleren van interesse voor techniek bij de jeugd.
  In ons moderne leven maken wij allen dankbaar gebruik van technische apparaten en voorzieningen. Een groot deel van onze economie drijft op deze producten. Techniek is zo vanzelfsprekend, dat wij wel eens vergeten dat deze apparaten en voorzieningen ontwikkeld, geproduceerd en onderhouden worden door technici. Via onze technische hobby laten wij jongeren graag zien dat je techniek kunt begrijpen en dat je er er creatief plezier aan kunt beleven. En dat je er je beroep van kunt maken.

Logo

Ons logo beeldt uit dat de leden die de kunst van met modelvliegen meester zijn, beginnende leden aan de hand nemen om ze te leren vliegen.

Bestuur en commissies

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris/vicevoorzitter en de penningmeester, zie de contactgegevens.

De overige bestuursleden geven leiding aan de volgende commissies:

 • Commissie Veiligheid en Instructie
 • Commissie Evenementen en Catering
 • Commissie Terrein en Materieel (veld en maaimachines)
 • Commissie Locatie en Opstallen (clubhuis en schuur)

Ook deze bestuursleden kun je bereiken via het contactformulier.